„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ПЛНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

2019/2020

 

Училище

Груа/дейност

Дати на провеждане

Час на провеждане

Място на првеждане

НУ „Отец  Паисий“

група за допълнително обучение по  БЕЛ – 1 и 2 кл

От 29.10.2019 до 13.05.2020

12,15 ч

Кл. стая – 1 кл

НУ „Отец  Паисий“

Група за допълнително обучение по математика – 3 и 4  клас

От 08.11.2019  до 27.05.2020

15,30 ч

Кл. стая – 3 кл.