За нас

За нас

        Първото килийно училище в с.Сушица е било отворено в частна къща през 1865 г. Веднага след Освобождението през 1879 г. се построява училищна сграда в черковния двор. Училището имало три класни стаи, защото още се ползвали помещенията на килийното училище. Много поколения се учили в това училище. Някои от учениците са се завръщали, за да учителстват в него. То е било свидетел и давало подслон на смели и народополезни начинания.

          За учебната 1904/1905 г.  занятия започнали  356 ученика като до края на годината остават 238. Училището е разполагало със седем класни стаи, 25 чина, 6 черни дъски. Библиотеката имала 21 книги. Имало 6 учители с главен учител Тодор Цанев. Училището разполагало и с училищна градина. Още на 5.09.1896 г. в същата училищна сграда е основано читалище "Орач" от учителите Тодор Цанев, Марин Пенков и кмета Димитър Хаджиниколов. През 1930/31г. започва строежът на двете училища в селото. През 1932/33 г. отварят врати училище "Отец Паисий"- само начално с 4 отделения и училище "Христо Ботев"- 4 отделения и 2 класа- І, ІІ, и ІІІ клас-сегашни V, VІ и VІІ клас. 1963/64г. учебна година тези училища едва побират своите 444 ученици разпределени в 17 паралелки със следобедни занятия. За разширяване на МТБ в училище "Отец Паисий" с.Сушица, през 1960/61 г. се завършва пристройка на училищната сграда със средствата от самооблагането на населението.  Всеки родител дава доброволно по 5 трудодни на постройката. Ентусиазмът на родителите и учителите обхваща и учениците, които помагат при пренасяне на тухли, изчистване на помещенията и пр.

          С откриването на 8 клас, селото се нарежда на първо място между 24-те села в окръга, които в последствие откриват 8 клас. С пристройката се създават условия да се събере цялата материална част от двете училища в селото и да се създаде едно осмокласно училище-"Отец Паисий". Учредени са първите кабинети по биология, математика, химия и физика. През декември 1961 г. сградата на училище "Христо Ботев е превърната на интернат за 50 деца от малцинствен произход от различни селища на окръга.

           От учебната 2010/2011 година училището е преобразувано в начално.