Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението му.Състав на Обществения съвет

1.Йордан Богданов - председател, Членове- Анна Василева, Денис Маринов, Елисавета Жекова, Шенгюлер Ахмедова

Научи повече