Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението му.