Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението му.Състав на Обществения съвет

Основни членове: Председател - Мария Димитрова Членове - 1.Анна Василева - представител на финасиращия орган - Община Стражица 2.Анелия Бонева – представител на родителите 3.Елисавета Жекова - представител на родителите 4.Шенгюлер Ахмедова – представител на родителите Резервни членове: 1.Антоанета Сергеева– представител на родителите 2.Васил Цонев – представител на финасиращия орган - Община Стражица

Научи повече