ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НУ „Отец Паисий“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители на Обществения съвет към училището.

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НУ „Отец Паисий“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители на Обществения съвет към училището.

 

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

ОТ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     НУ „Отец Паисий“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители на Обществения съвет към училището.

     Събранието ще се проведе на 04.12.2019 г. от 12.00 ч. в училище при следния дневен ред -

1.Избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет  към училище.

2.Избор на резервни членове на Обществения съвет.

 

 

Директор:............................

      /Сашка Петрова/